thừa sữa

Lâm Đồng thừa sữa nguyên liệu, ế bò sữa giống

Sự phát triển ồ ạt, thiếu tính định hướng nghề chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng trong những năm gần đây đã khiến người chăn nuôi đang phải lãnh hậu quả.