thư viện ATMFD.DLL

Cách khắc phục tạm thời lỗ hổng zero-day trên Windows

Trong lúc chờ đợi Microsoft đưa ra bản cập nhật khắc phục lỗ hổng bảo mật thư viện ATMFD.DLL, người dùng Windows có thể khắc phục tạm thời theo hướng dẫn từ Trung tâm thông tin - Bộ TT&TT.