thủ tướng anh sa thải

Vừa nhậm chức, Thủ tướng Anh vội sa thải một nửa nội các

Ngày đầu tiên đảm nhận cương vị Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson đã ngay lập tức hiện thực hóa tuyên bố của mình, đó là cải tổ bộ máy nội các và thay hàng loạt các vị trí chủ chốt bằng những gương mặt mới.