thứ trưởng Tô Lâm

Thứ trưởng Tô Lâm tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp bà Rose E. Gottemoeller, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Dự buổi tiếp có ngài Đại sứ Hoa Kỳ Theodore G.Osius.

Thứ trưởng Tô Lâm tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ

Chiều 8/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp ngài Thomas Malinowski, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.