thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh

Cần phải thượng tôn pháp luật trong vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông

Ngày 10-9, Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản lần thứ 10 đã diễn ra tại thành phố Nagoya của Nhật Bản.