thu tiền xâu

Bắt nhiều con bạc người nước ngoài trong căn hộ cao cấp

Các con bạc (có cả con bạc nước ngoài) được chủ sòng gọi điện thoại mời gọi đến căn hộ cao cấp sát phạt. Mỗi ngày từ 21h hôm trước đến  4h sáng hôm sau, chủ sòng thu số tiền xâu từ 20-30 triệu đồng...