thủ súng k59

Giấu 1 bánh heroin và súng K59 trên xe máy

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tang vật gồm 1 bánh heroin (trọng lượng 330 g), một khẩu súng K59 với 7 viên đạn, trong đó một viên đạn đã lên nòng.