thư rác

Cẩn trọng với tin nhắn, cuộc gọi không rõ nguồn gốc

Sau khi Nghị định 91 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực, lượng tin nhắn rác tại nhiều thời điểm đã lắng xuống. Tuy nhiên, vào dịp cuối năm, tin nhắn rác, cuộc gọi rác và lừa đảo lại bùng phát trở lại “tấn công” người dùng.