thu phí đường cao tốc

Lộ nhiều bất cập, nhưng lại đẩy hậu quả cho người dân1

Càng lúc càng lộ ra những bất cập của BOT, chúng ta cho các BOT điều chỉnh nhưng có xu hướng là lợi cho nhà đầu tư, vì việc điều chỉnh không công khai minh bạch...

Cần minh bạch trong quản lý, thu phí đường cao tốc

Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, một trong những nội dung mới đáng chú ý tại dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) đang tiếp tục được Bộ GTVT hoàn tất quá trình lấy ý kiến là thu phí cao tốc cả đời, kể cả các dự án BOT đã hết thời hạn thu phí.

Tháng 9/2015, bắt đầu thu phí tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Trong tháng 9/2015, tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ tiến hành thu phí sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng giai đoạn 1.