thu phí điện tử không dừng

Chậm nhất đến ngày 31/12 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng

Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg quy định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng phải thu phí này trên phạm vi toàn quốc.