thu nợ vốn

Phó Chủ tịch xã 'tạo điều kiện' cho cán bộ ‘ăn’ tiền xóa đói

Lợi dụng chức vụ, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã đã "tạo điều kiện" cho cán bộ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng từ quỹ xóa đói giảm nghèo.