thu nhập doanh nghiệp

Google "mất trắng" hơn 300 triệu USD ở Italy

Ngày 4-5, người khổng lồ công nghệ Google đã chấp nhận thanh toán cho Italy khoản tiền thuế 306 triệu euro, chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài hơn một năm qua.


Kiến nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính kiến nghị giảm thuế suất phổ thông thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) xuống còn 17% (hiện là 20%) áp dụng trong thời hạn tối đa 4 năm (giai đoạn 2017 - 2020).

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với Quỹ hỗ trợ vốn cho lao động nghèo

Đây là một nội dung quan trọng mà Bộ Tài chính đang đề xuất với Chính phủ tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.