thu nhập của giáo viên

Cấm dạy thêm - học thêm: Muôn thuở chỉ giải quyết được phần ngọn1

Không phải cứ cấm đoán là giải quyết được vấn đề, bởi theo các Chuyên gia giáo dục, cấm dạy thêm học thêm (DT-HT) nếu có thực hiện được cũng chỉ là giải quyết được phần ngọn, gốc rễ của vấn đề là do thu nhập của giáo viên (GV) không đủ sống, GV phải về nhà đi dạy thêm cũng chẳng vinh dự gì!.