thu lợi bất chính

Hoàn tất điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên 1.000 tỷ đồng

Để thực hiện ý định mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính, Bảo Anh đã thuê người làm giám đốc, làm thủ tục thành lập 2 công ty và mua lại 5 công ty khác. Sau đó, Bảo Anh tự quản lý và sử dụng 7 con dấu, lưu giữ hồ sơ thành lập 7 công ty, thuê Nhàn và Hương làm kế toán tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.