thư kêu gọi

Quảng Nam kêu gọi hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu

Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Nam đã có thư kêu gọi gửi đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu.