thu hút vốn FDI

Thu hút FDI của cả nước đạt 23,48 tỷ USD trong 10 tháng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20/10, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,48 tỷ USD, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống người dân

Trong quá trình xây dựng và phát triển, TP Hồ Chí Minh luôn chú trọng, quan tâm đến công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tốt nhất cho đời sống người dân, qua đó tạo cơ sở vững chắc ổn định chính trị, xã hội để phát triển.

Gần 11 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, tính đến ngày 20-4 cả nước có 734 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 4,88 tỷ USD, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2016; có 345 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,36 tỷ USD, tăng 241,8 % so với cùng kỳ năm 2016; có 1687 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư FDI với tổng giá trị góp vốn là 1,35 tỷ USD, tăng 106,8% so với cùng kỳ 2016.

Khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hải Phòng

Ngày 6-12-2016, TP Hải Phòng khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố. Trong diễn văn khai mạc, ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND thành phố đã khẳng định: Hải Phòng tiếp tục duy trì thực hiện chủ đề “Năm tăng cường kỷ cương thu chi, tăng ngân sách Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư”.

Thu hút vốn FDI giảm gần 45% trong quý I

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, tính chung trong quý I-2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,837 tỷ USD, bằng 55,1% so với cùng kỳ năm 2014.