thu hút nhà đầu tư

Giữ bình yên cho các khu công nghiệp, tạo sức hút đầu tư

Không chỉ bởi hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, nhiều khu công nghiệp (KCN) ở Hải Phòng đang thực sự thu hút các nhà đầu tư bởi công tác đảm bảo ANTT luôn được giữ vững…

Khuyến khích xu hướng đầu tư khởi nghiệp

Hiện nay, có rất nhiều kênh đầu tư đem lại lợi nhuận hấp dẫn thu hút nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, một trong những số đó có xu hướng đầu tư vào các dự án khởi nghiệp bởi sự hấp dẫn trong đầu tư mạo hiểm này có thể kiểm soát được, và nó mang lại những giá trị vô hình và hữu hình khá lớn sau này thông qua những khoản lợi nhuận mang lại và sự thành công của doanh nghiệp (DN) khi đã phát triển lớn mạnh sau giai đoạn khởi nghiệp.