thu hồi sản phẩm

Khẩn cấp thu hồi sản phẩm nước uống đóng bình lấy từ mương nước thải

Ngày 15/6, Chi Cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế Hải Phòng) cho biết đã có công văn hỏa tốc yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm nước uống đóng bình hiệu Vimass Núi Voi mà trước đó đã bị cơ quan chức năng phát hiện lấy từ mương nước thải để sản xuất.