thu học phí

Hà Nội giữ nguyên mức học phí các cấp năm học 2020-2021

Ngày 7/7, ngày họp thứ 2, kỳ họp 15 HĐND TP Hà Nội, 92/92 đại biểu có mặt đã thông qua nghị quyết giữ nguyên mức học phí các cấp học trong năm học 2020-2021.

5 trường Đại học: Nhiều khoản phí vượt mức quy định, phí ngoài danh mục

Nhiều sai phạm trong thu học phí, trong xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai… đã diễn ra trong thời gian vừa qua tại các trường đại học (ĐH) lớn là ĐH Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Luật TP HCM, ĐH Kinh tế TP HCM Những sai phạm này được thể hiện rõ trong Kết luận thanh tra do Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố ngày 2/4.