thu hẹp quy mô sản xuất

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động bị mất việc

Dịch COVID-19 đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Nhiều doanh nghiệp đã phải thu hẹp quy mô sản xuất, thậm chí phá sản dẫn đến tình trạng hàng ngàn công nhân bị mất việc. Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng cùng cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ, góp sức cho người lao động bị mất việc.