thứ 11

Đã tìm thấy 11 thi thể trong vụ sạt lở ở Đoàn 337

Tính đến 14h45' ngày 18/10 đã tìm được thi thể thứ 11 trong vụ sạt lở núi, vùi lấp 22 sĩ quan, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 377 đóng quân tại Hướng Hóa, Quảng Trị.