thông xe trở lại

QL1A qua Quảng Nam thông xe trở lại

Sau hơn 1 ngày bị chia cắt do mưa lũ, QL1A tại Quảng Nam đã được thông tuyến trở lại.