thông tư mới

Quy định mới về khám sức khỏe đối với công dân thực hiện nghĩa vụ CAND1

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phải đảm bảo 7 chỉ số đặc biệt như: Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy; Màu và dạng tóc bình thường; Không bị rối loạn sắc tố da; Không có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da; Không bấm lỗ tai, lỗ mũi... 

Thông tư mới quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát giao thông

Ngày 16-2-2016, thông tư số 01/2016/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông sẽ có hiệu lực.

Quản lý, sử dụng nhà chung cư: Còn nhiều kẽ hở

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.