thông tin tuyên truyền

Năm 2025,100% người dân được tiếp cận báo in và báo điện tử

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1497 phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Đưa cải cách tư pháp vào giảng dạy

Ngày 1-12, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Hội thảo Kinh nghiệm và giải pháp đưa chủ trương cải cách tư pháp (CCTP) của Đảng vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có liên quan.