thông tin thẻ

Tội phạm người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại Việt Nam.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên toàn quốc cũng như địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn biến rất phức tạp, có xu hướng gia tăng.