thông tin sai về virus Corona

Cảnh giác thông tin sai về virus Corona trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội, nhất là facebook có nhiều trang đang phát tán thông tin không đúng sự thật và hướng dẫn cách phòng chống virus Corona tại nhà.