thôn Lương phúc

Xóm ven đô đưa tiễn 5 anh em chết đuối

Trong một ngày, người dân thôn Lương Phúc (Hà Nội) phải tiễn đưa năm bé trai cùng một dòng họ ra đi vì đuối nước.