thời đại mới

Naruhito: Tân Thiên hoàng Nhật Bản

Hoàng đế mới của Nhật kế vị cha mình, ông Akihito, người trở thành hoàng đế đầu tiên thoái vị kể từ năm 1817. Hiện tại, cựu Hoàng Akihito giữ tước hiệu Joko, và đã nghỉ hưu cùng với vợ, giờ được gọi là bà Jokogo Michiko.

Nhật Bản: Phán quyết của PCA mở ra một thời đại mới

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh, phán quyết của PCA sẽ mở ra một thời đại mới, những vấn đề quốc tế được giải quyết bằng luật pháp quốc tế.