thoả thuận ngừng bắn

Mỹ và Taliban đạt thoả thuận ngừng bắn

Mỹ và Taliban đã đạt thoả thuận về việc giảm bạo lực kéo dài một tuần, tạo tiền đề cho việc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết hôm 14/2, đồng thời nói thêm việc cắt giảm quân đội Mỹ sẽ được áp dụng theo các cam kết trong cuộc họp của Taliban.