thiếu chức danh

Thiếu chức danh Chủ tịch HĐND Đà Nẵng vẫn họp phiên cuối cùng trong năm

Đây là lần đầu tiên, chưa có tiền lệ đối với HĐND TP Đà Nẵng vì chức danh Chủ tịch HĐND thành phố trước đó do ông Nguyễn Xuân Anh đảm nhận đã bị bãi nhiệm, chưa có nhân sự nào đảm bảo điều kiện để thay thế.