thiết kế trang trí

Phát động thi thiết kế trang trí TP Hà Nội năm 2021

Cuộc vận động thiết kế trang trí TP Hà Nội năm 2021 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động, dành cho các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nguyện vọng và năng lực phù hợp với thể lệ của cuộc vận động.