thiết kế kỹ thuật

Ban quản lý dự án 1 quyết toán sai, tăng giá trị công trình hàng tỷ đồng1

Thanh tra Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ban QLDA 1-Bộ GTVT. Kết luận, thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai sót mà đơn vị này mắc phải. Cụ thể, liên quan đến công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật...