thiết bị

Techmart 2014 giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị chuyên ngành công nghiệp thực phẩm

Hơn 100 sản phẩm đã được trưng bày, giới thiệu và sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị tại chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng – Techmart 2014 do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP HCM tổ chức ngày 11/12.