thiên đường nghỉ dưỡng Phú Quốc

M&A phiên bản mới từ Sao Mai

Tập đoàn Sao Mai đã táo bạo lên kế hoạch tái cấu trúc 4 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Du lịch An Giang, Công ty cổ phần Du lịch Đồng Tháp, Công ty cổ phần Phú Hùng - Phú Quốc và mới đây nhất là Công ty cổ phần Nhựt Hồng.