thị trường tôn thép

Chương trình “Mua Ống nhựa Hoa Sen – Trúng ôtô Camry”

Tập đoàn Hoa Sen trao thưởng kỳ 3 chương trình “Mua Ống nhựa Hoa Sen – Trúng ôtô Camry” và công bố chương trình khuyến mại Ống nhựa Hoa Sen năm 2020.