thị trường tài chính

Tỷ giá tăng - nhiều toan lo nặng gánh

Gần 1 tuần sau quyết định tăng 1% tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhiều thành viên thị trường tài chính vẫn đang bận rộn “sắp xếp” lại chiến lược kinh doanh của mình.

'Biến' vàng trữ trong dân thành vốn

Sau một năm giẫm chân tại chỗ, một lần nữa, Chính phủ đã phải nhắc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc huy động số vàng đang nằm “chết” trong dân, biến thành vốn phục vụ nền kinh tế.