thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Sẵn sàng bán buôn điện cạnh tranh vào 2019

Dự kiến, sau khi kết thúc giai đoạn vận hành thí điểm, thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ được vận hành chính thức từ năm 2019.