thi thể người mẹ

Vụ mẹ ôm 2 con nhảy sông: Đã tìm thấy thi thể người mẹ

Sau nhiều giờ lặn mò, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người mẹ, riêng cháu gái 5 tuổi vẫn chưa được tìm thấy...