thi chạy

Sôi nổi Giải chạy vũ trang - việt dã và bóng bàn của Công an tỉnh Quảng Nam

Hơn 400 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ của Công an các đơn vị, địa phương trực thuộc Công an tỉnh Quảng Nam tham gia tranh tài Giải chạy vũ trang - việt dã và bóng bàn do Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức.