thế lực thù địch

Biến tướng các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước Đại hội Đảng

Cứ vào mỗi dịp sắp sửa diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước thì các đối tượng thù địch, phản động và các phần tử chống đối, cơ hội chính trị lại thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta ráo riết, quyết liệt hơn.

Facebook, mạng xã hội và thông điệp Thủ tướng1

Lâu nay, hình thành một quan niệm có tính định kiến: mạng xã hội, facebook là nơi chỉ để “chém gió, rao vặt”, nhiều người thậm chí “dị ứng” với những thông tin tràn lan trên mạng.

Dấu ấn một năm tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

LTS: Sau một năm là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (nhiệm kỳ 2014-2016), với các đóng góp tích cực, Việt Nam đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao vào công việc chung của Hội đồng.