thế giới gặp nạn

Những bức ảnh nhức nhối về "thảm họa toàn cầu" năm 2020

Đó là thế giới mà các nhiếp ảnh gia của Associated Press (AP) đã chụp vào năm 2020, một thế giới bị bao vây bởi mọi loại thảm họa - thảm họa tự nhiên và phi tự nhiên, xung đột bạo lực và bất bạo động.