thế giới bên kia

Bi thảm số phận những người hầu của các pharaoh Ai Cập

Với quan niệm người hầu sẽ tiếp tục công việc hầu hạ các pharaoh khi ở thế giới bên kia, khi pharaoh chết, người Ai Cập thời cổ đại mai táng cả những người hầu cùng với pharaoh để pharaoh quá cố có cuộc sống vương giả, đầy đủ như khi còn sống…

Người Thủ đô đau đầu tìm đất cho người thân về thế giới bên kia"

“Lo hậu sự” là truyền thống ngàn đời của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, với hệ thống nghĩa trang tại Thủ đô vừa thiếu vừa manh mún như hiện nay, nhiều người Hà Nội đau đầu khi có người thân “về thế giới bên kia”.