thầy thuốc mặc áo lính

Những bác sĩ trại giam và sự hy sinh thầm lặng2

Tai nạn phơi nhiễm HIV xảy ra với 4 y, bác sĩ khác tại BV Chí Hòa. Song, vượt lên rất nhiều khó khăn đời thường, trở ngại và hiểm nguy rình rập ấy, những CBCS, thầy thuốc CAND nơi này vẫn hằng ngày tận tụy bên những bệnh nhân “mang áo số”.

Một con người cúi xuống một con người khác

Bác sĩ Ignacio Chavez từng nói câu nổi tiếng, trở thành châm ngôn cho ngành Y: “Thầy thuốc là một con người cúi xuống một con người khác, có gì cho nấy, đem lại một chút khoa học nhưng thật nhiều tình thương”. Câu châm ngôn ấy răn người thầy thuốc phải lấy y đức, tình thương người với người làm trọng, để hành động chữa bệnh cứu người với trách nhiệm cao nhất mình có thể, còn khoa học chỉ là sự hỗ trợ.