thầy giáo dâm ô học sinh

Giở trò dâm ô học sinh khi dạy kèm tại nhà

Thầy giáo gần 60 tuổi dạy kèm học sinh tại nhà riêng và có hành vi sàm sỡ, đã bị học sinh này quay clip làm bằng chứng.