thay đổi thành viên

Thay thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng vừa ký quyết định thay đổi thành viên Ban chỉ đạo này.