thay đổi ngày bay

Miễn điều kiện hạn chế thay đổi ngày bay do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Các hành khách đã mua vé đến/đi từ Côn Đảo nối chuyến qua TP HCM, Cần Thơ của Vietnam Airlines mà có điều kiện ban đầu khi mua vé là không được thay đổi ngày bay thì nay đã có thể thực hiện thay đổi ngày bay.