thay đổi lộ trình

Thay đổi lộ trình phục vụ diễn tập trong hầm vượt sông Sài Gòn

Để phục vụ cho buổi Diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong hầm vượt sông Sài Gòn, nhiều tuyến đường hướng từ quận 1, quận 5 về quận 2 sẽ được thay đổi trong 2 ngày 3 và 5-11...