thay cây xanh

Hà Nội giải thích về việc thay cây xanh trên phố7

Văn bản của TP Hà Nội khẳng định, “hầu hết nhân dân tại các khu vực thực hiện thay thế cây đồng thuận và ủng hộ” trong khi trước đó báo chí lại trích một quan chức Thủ đô phát biểu: Việc chặt cây để thay thế cây khác ở Hà Nội do cơ quan quản lý quyết định, không cần thiết phải hỏi ý kiến người dân.