tháp Báo Thiên

Thăng Long - Hà Nội: Những kỷ nguyên vàng son

Với Thăng Long - Hà Nội, năm 1010 là năm “khai sinh”. Năm ấy, Lý Thái Tổ đã để lại sau lưng mình, cố đô Hoa Lư nhỏ hẹp, dễ phòng thủ nhưng khó phát triển, quyết đưa dân tộc “vươn vai Phù Ðổng”, đường bệ dựng cơ đồ mới bề thế giữa trung châu, trong thế đất “rồng cuộn hổ ngồi”, công nhiên “Thái Tổ, Thái Tông” cùng thiên hạ, vĩnh viễn giã từ vai trò “Ðế vương sơn thành - thạch động”. “Từ giã hoa lau” không dễ, nhưng phải làm.

Tường Long, danh lam đệ nhất tháp

Trong sách Phật giáo, tháp Tường Long là ngọn tháp đầu tiên được xây dựng ở nước ta khi các nhà tu hành Ấn Độ sang Việt Nam truyền đạo Phật. Còn theo sách “Đại Nam nhất thống chí” thì đây là ngọn tháp cao nhất so với các tháp khác như tháp Phổ Minh (Nam Định), Tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc), Tháp Bút (Bắc Ninh)...