thảo luận hội trường

Tranh luận về dự án Luật Giáo dục

Tiếp theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7, sáng nay 21-5, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về Luật Giáo dục (sửa đổi).